top of page

Veelgestelde vragen (F.A.Q.)

Mag je zomaar een boom vellen?

Neen. Voor het vellen van een boom gelden bepaalde regels:

 • Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van een boom die: op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter of meer.

 

Uitzonderingen op deze vergunningsplicht:

 • Je hebt geen vergunning nodig indien de boom geen deel uitmaakt van een bos, in een woongebied staat, in agrarisch gebied of  industriegebied ligt én ze binnen een straal van maximaal 15 meter rondom een vergund gebouw staat.

 

OPGEPAST: Per gemeente kunnen er uitzondering zijn op bovenvermelde regels. Win eerst advies in bij de groendienst van uw gemeente alvorens u overgaat tot vellen.​

Wanneer is de beste periode om mijn hagen te scheren?

De eerste snoeibeurt van uw hagen kunt u best in de periode mei/juni uitvoeren. Alle functies van de haag zijn dan het meest actief en het herstel van de snoei verloopt dan vlotter. Voor de tweede snoei wacht u best tot in september/oktober.

Wanneer is de beste periode om uw gazon te verticuteren?

Op het juiste tijdstip jouw gras verticuteren zal ervoor zorgen dat je grastapijt terug mooi kan dichtgroeien. De beste periode is maart-april omdat de grasgroei dan terug op hang komt. Zo zullen de open ruimtes tussen het gras het snelst terug gaan dichtgroeien en krijgt nieuw mos en onkruid geen kans.

Gras verticuteren kan eventueel ook in het najaar (september), maar niet te laat zodat er nog voldoende grasgroei is voor een goed herstel van de grasmat.

 

In welke periode van het jaar zaai ik best gras?

Graszaad heeft warmte en vocht nodig om te kiemen. April en mei zijn de maanden bij uitstek om gras in te zaaien of door te zaaien. September is echter nog een goede herkansing voor het najaar. Natuurlijk is het weer bepalend en kan het bij mooi weer al in maart warm genoeg zijn om graszaad te zaaien.

Hoe verwijder ik mos uit mijn gazon?

 1. Bladeren verwijderen

  Mos ontstaat meestal omdat de grond niet meer OPEN is. Die is dichtgeslibd door intensief gebruik of doordat er teveel maaisel is blijven liggen. Dit heet vervilting. Het gras verstikt en het mos grijpt zijn kans en neemt de plaats van het gras in. Om te zorgen dat je het gras niet verstikt, moet je altijd bladeren van het gazon verwijderen. Die kun je dan mooi in de border gooien als bemesting. Andere oorzaken: Mos kan ook veroorzaakt worden door teveel schaduw. De meeste grassoorten kunnen slecht tegen schaduw en op die plekken groeit mos juist het snelst. Grote bomen in de tuin zorgen natuurlijk voor veel schaduw. Ook zure grond kan een reden zijn, mos groeit daar liever dan gras.

   

 2. Anti-mosmiddel

  Met een anti-mosmiddel roei je mos uit. Daarnaast geeft het middel ook voldoende voedingstoffen die de groei van het overgebleven gras extra stimuleert. Binnen twee weken is het mos zwart en dood, maar het gras blijft in leven. De kale plekken van het dode mos hoef je niet opnieuw in te zaaien. In het anti-mosmiddel zit ook gazonmest en zorgt ervoor dat het achterblijvende gras een extra impuls krijgt om breed uit te groeien.

   

 3. Verticuteren

  Als het mos dood is, dan kun je het weghalen met een verticuteerhark. Deze hark maakt de grond meteen meer open, doordat het grote sleuven maakt in de bovenste laag van het gazon. Het gras ziet er even niet zo mooi uit, maar zo komt er weer lucht in de bodem en kan water beter de grond in trekken en zo verklein je de kans dat mos weer terugkomt. Doe dit in april, want dan begint het gras net weer te groeien. Door te verticuteren snoei je ook de wortels van het gras een beetje, waardoor het gestimuleerd wordt om extra wortels aan te maken.

   
 4. Regelmatig: Beluchten

  Als je gaat beluchten, dan steek je met een priem of een riek gaatjes in de grond. Verticuteren kun je het beste maar 1x per jaar doen, maar beluchten kun je vaker doen. Zo houd je toch de grond luchtig.

 

 

Hoe probleem met groene vijver, algengroei oplossen

Groen troebel water is een veel voorkomend probleem bij nieuwe of bestaande vijvers. De groene kleur van het water wordt veroorzaakt door een minuscuul zweefalgje, dat zich razendsnel vermenigvuldigt. Soms ontstaat dan een ondoorzichtig groene brij.

Zweefalg kan ontstaan door;

 • een ondiepe vijver waardoor het water sneller opwarmt en de algengroei bevordert.

 • een te beperkte hoeveelheid groeiende vijverplanten

 • voedingoverschot in het water

 

De oplossing van dit probleem omvat een aantal maatregelen:

Breng, indien nog niet aanwezig, een laag Vijversubstraat aan. Voeg gelijktijdig een verpakking Bacterial, nitrificerende bacterie cultures toe.

Breng meer vijverplanten aan. Goede soorten in dit stadium zijn: drijfplanten zoals watergentiaan, kikkerbeet, Azolla en eendekroos of waterlelies.

Zorg ervoor dat de gezamenlijke waterhardheid (GH-waarde) voldoende hoog is. Deze dient tenminste 8°DH te zijn. Bij lagere waarden GH-plus gebruiken. Wanneer deze maatregelen worden toegepast, zal na verloop van tijd het milieu stabiliseren en de zweefalggroei verdwijnen. Nadat het water helder is geworden kunnen zuurstofplanten worden aangebracht. Goede soorten zijn: waterpest, hoornblad en fonteinkruid.

Please reload

Gazon
Hagen
Vijvers
bottom of page