top of page

BOOMVERZORGING

Onderhouden, snoeien en of vellen van ALLE bomen

Snoeien

We hebben een uitgebreide kennis van snoeivormen en snoeitechnieken. Van begeleidingssnoei van jonge bomen tot onderhoudssnoei en uitdunnen van volwassen exemplaren. Elke boom is uniek en moet veel aandacht krijgen tijdens het snoeien om nadien op een kwaliteitsvolle manier verder te kunnen groeien. Als boomsnoeier beschikken we over kwalitatief materiaal en transport waardoor we effecient te werk gaan.

Vellen

Als de juiste techniek gebruikt wordt, kan een boom op een veilige manier geveld worden in een vooraf bepaalde richting. De basistechniek berust op het nauwkeurig zagen van de valkerf en het gebruik maken van de breuklijst.

Demonteren

In een verstedelijkte omgeving of in een kleine tuin hebben we niet altijd de ruimte of de mogelijkheid om een boom te vellen. De boom moet dan gedemonteerd worden door een klimmer op klimsporen. Na het verwijderen van de zijtakken wordt de stam van boven naar beneden in hanteerbare blokken gezaagd. Indien nodig worden de takken met een katrolsysteem naar beneden gebracht.

Advies / risicobepaling

We bekijken de conditie van de boom, de breukgevoeligheid en de stabiliteit. Naarmate de boom ouder wordt verhoogt het risico op breuk of omvallen en als eigenaar bent u aansprakeliijk voor eventuele schade. Laat daarom uw bomen steeds door een professional beoordelen.

Aanplanten

We adviseren u bij de keuze van een geschikte boomsoort in functie van de standplaats en het gewenste eindbeeld. We doen de aanplant met alle nodige kennis: planttijdstip, plantdiepte, keuze van aangepast plantgoed (naakte wortel, kluit, container...), Nieuwe bomen moeten ook voorzien zijn van steunpalen en verankering. Op deze manier krijgt een nieuwe boom alle kansen.

bottom of page